Arbetsmiljölagen ska förebygga ohälsa och olycksfall och bidra till en god arbetsmiljö. Alla utom de som arbetar i arbetsgivarens hushåll omfattas av lagen. Lagen är en ramlag som åtföljs av föreskrifter, till exempel om systematiskt arbetsmiljöarbete.

4782

Arbetsmiljölagen (AML) Arbetsmiljölagen (AML) Det viktigaste i arbetsmiljölagen Instrument för tillsyn och sanktioner Föreskrifter (AFS:ar) Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsrond Psykosocial skyddsrond Riskbedömning Riskbedömning Riskbedömning vid förändring

Här hittar du bland annat lagar och föreskrifter men också länkar till andra webbsidor samt flera exempel på checklistor och verktyg som du kan ha användning av på din arbetsplats. Arbetsmiljölagen gäller ombord på fartyg, även utanför svenska far ­ vatten. Transportstyrelsen har tillsynen till sjöss och Arbetsmiljöver­ ket sköter tillsynen av landbaserat fartygsarbete. De grundläggande reglerna i arbetsmiljölagen gäller även för utländska fartyg inom Sve­ riges sjöterritorium. 3 § Vissa grupper Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar, och även av kollektivavtal på både central och lokal nivå.

Arbetsmiljolagen lattlast

  1. Ballast bat
  2. Vera stanhope
  3. China restaurang härnösand
  4. Avtalsbrott bostadsratt
  5. Tore brandtler advokat
  6. Hur ställer man upp delat med
  7. Hemnet tyresö
  8. Kurs sek zloty

2002/03:109: Arbetsmiljölagen skall gälla för samtliga de fartyg som tidigare omfattats av bestämmelserna om arbetsmiljö i fartygssäkerhetslagen (1988:49). I detta syfte har ett tillägg gjorts i första stycket om att lagen skall gälla svenska fartyg även när de används till sjöfart utanför det svenska sjöterritoriet. Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö för alla arbetstagare är en av fackets viktigaste uppgifter. Facket med dess skyddsombud ska arbeta offensivt, vara pådrivande och måste därför känna till lagstiftningen om arbetsmiljön. I den här skriften finns LOs kommentarer till arbetsmiljölagen. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige.

Lagen omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vilka aktörer som är ansvariga för vad.

Arbetsmiljölagen Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160) är en ramlag som kompletteras med förordning, föreskrifter och angränsande lagar, och även av kollektivavtal på både central och lokal nivå. Lagen omfattar de grundläggande bestämmelser och allmänna krav som ställs på arbetsmiljön och vilka aktörer som är ansvariga för vad.

Till exempel • EU-rätten Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter är till för att säkerställa att förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa finns på Sveriges alla arbetsplatser. Arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombudet bedriva ett systematiskt och regelbundet arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats. Arbetstidslagen Lättläst svenska är anpassad efter läsaren.

Arbetsmiljöplan mall laddar du ner gratis och upprättar innan du etablerar en byggarbetsplats. Mallen är i Word och enkelt att både fylla i och redigera.

Arbetsmiljolagen lattlast

Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera situationer som  Det här måste man ha koll på enligt arbetsmiljölagen och den här typen av system används i tunnelarbeten i hela världen. Tekniken har  ”Chefen behöver känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för företaget, så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt. Överlappning mellan AML och MBL Arbetsmiljölagen (AML) och MBL överlappar varandra.

Arbetsmiljolagen lattlast

Materialet passar för såväl högstadie- som för andraspråks- och sfi-elever. Eleverna lär sig om: Sveriges arbetsmarknad Att mäta arbetslöshet och sysselsättning Lön Förändringar på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden i världen Jobb och välstånd Den här texten är en lättläst sammanfattning av vad diskriminering är. Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad Arbetsmiljölagen – med kommentarer av LO. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö för alla arbetstagare är en av fackets viktigaste uppgifter. Facket med dess skyddsombud ska arbeta offensivt, vara pådrivande och måste därför känna till lagstiftningen om arbetsmiljön. I den här skriften finns LOs kommentarer till arbetsmiljölagen. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige.
Prinsessan birgitta

I den här skriften finns LOs kommentarer till arbetsmiljölagen. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige.

Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler och anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har, som till exempel skyldighet att anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket .
Privatleasing kostnad extra mil

Arbetsmiljolagen lattlast lenning
anstallningsprocess
caffe ibis
särskilt anställningsstöd 2021
porn mom massage

Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter är till för att säkerställa att förutsättningarna för god fysisk och psykisk hälsa finns på Sveriges alla arbetsplatser. Arbetsgivaren ska i samverkan med skyddsombudet bedriva ett systematiskt och regelbundet arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats. Arbetstidslagen

Mallen är i Word och enkelt att både fylla i och redigera. Sjukvården och socialtjänsten och de som ger vård och stöd måste följa olika lagar och föreskrifter.

”Chefen behöver känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för företaget, så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt.

Det innebär bland annat att kartlägga och ta fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen. Här hittar du bland annat lagar och föreskrifter men också länkar till andra webbsidor samt flera exempel på checklistor och verktyg som du kan ha användning av på din arbetsplats. Arbetsmiljölagen gäller ombord på fartyg, även utanför svenska far ­ vatten. Transportstyrelsen har tillsynen till sjöss och Arbetsmiljöver­ ket sköter tillsynen av landbaserat fartygsarbete.

Prop. Arbetsmiljölagen (1977:1160), förkortat AML, är en lag som är antagen av Sveriges riksdag 1977. Lagens ändamål är enligt 1 kap 1 § att förebygga ohälsa och  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Här finns lättläst information om arbetslivet.