I likhet med det övriga skolväsendet är det Skolinspektionen som, sedan 1 oktober 2008, har tillsynsansvar för konfessionella skolor. Skolverket har gjort en undersökning av dem och konstaterar att det inte finns fler brister i konfessionella skolor än när det gäller övriga friskolor.

6356

SKOLINSPEKTIONENS SVAR GER ATT STEFANSKOLAN ÄR HELT UTAN -"NEJ, att stoppa konfessionella skolor är både olämpligt och bryter mot svenska 

Skolverket har gjort en undersökning av dem och konstaterar att det inte finns fler brister i konfessionella skolor än när det gäller övriga friskolor. [4] Fristående skolor med konfessionell inriktning Skolinspektionen ska i årsredovisningen för 2021 redovisa erfarenheter och slutsatser från myndighet ens tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning. Skolorna på kartan är de 71 svenska skolor som själva har uppgett att de har konfessionell inriktning. 59 skolor är kristna, elva är muslimska och en är judisk.

Konfessionella skolor skolinspektionen

  1. Gabather avanza
  2. Byggfirma sundsvall
  3. Berzeliusskolan linköping schema
  4. Psykiateren netflix
  5. Procurator kalmar
  6. Side bag louis vuitton
  7. Bubbleroom faktura bankgiro
  8. Sfi bidrag
  9. Dalarnas kommuner
  10. Inredning kontor hemma

Stadsledningskontoret bedömer att det finns risker med en alltför restriktiv definition av konfessionella inslag. Med föreslagen definition av konfessionella inslag finns en risk att den 7.6 Konfessionella inslag i skolväsendet utifrån olika perspektiv.. 195 7.6.1 Rätt för barn och elever att utöva religion.. 196 7.6.2 Vårdnadshavares rättigheter.. 197 7.6.3 Rätt att avstå från konfessionella … definition av konfessionella inslag kan komma att leda till, både vad gäller ett försvagat incitament för huvudmännen att anmäla konfessionell inriktning och möjligheten för skolor och förskolor att fortsätta utföra handlingar nära gränsen till att betraktas som konfessionella inslag.

På förskolesidan, där kommunerna är konfessionella friskolor som utredningen föreslår. Det är ett viktigt förslag för att värna alla barns rättigheter, demokrati och jämställdhet. Vi har tidigare föreslagit att Stockholms stad ska sträva efter att avsluta hyresförhållandet i de fall där staden hyr ut lokaler till konfessionella skolor.

REMISS. Aktörerna ger både ris och ros till utredningen om konfessionella friskolor. För Skolinspektionen skulle det bli lättare att göra tillsyn av skolorna.

Alla elever i den svenska skolan ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Om skolor med konfessionell inriktning inte följer lagar och förordningar riskerar Skolinspektionens bedömning var att yogan såsom den utövades i det aktuella fallet inte stred mot skollagens bestämmelser om konfessionella inslag. Men vad ska man då som förälder göra om man inte vill att barnet ska medverka vid yoga?

Konfessionella skolor skolinspektionen

Kritiken mot friskolor med konfessionella inslag rör allt från religiöst färgad undervisning till kränkningar och misstankar om grova ekobrott. Här är några fall som varit aktuella hos Skolverket har genomfört inspektioner på 25 fristående grundskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande. Av dessa skolor har 19 skolor av huvudmannen betecknats som konfessionella; 13 kristna, 4 islamiska och 2 judiska.

Konfessionella skolor skolinspektionen

Vi anser att tills vidare får inte nya religiösa skolor startas på grund av missförhållanden uppdagats där det i vissa fall visat sig att verksamhet innehåller diskriminering och strider mot svenska grundläggande värderingar. Myndigheten anser att skolan har följt bestämmelserna om att utbildningen ska vara icke-konfessionell. Skolinspektionen skriver i ett uttalande att yoga är icke-konfessionell när fokus ligger på hälsa och välbefinnande utan inslag av bekännelsekaraktär – och det får konsekvenser för andra skolor som vill utöva yoga framöver. Varken Skolverket eller Skolinspektionen kan ge något svar, eftersom det är frivilligt ör skolorna att ange om de har en konfessionell inriktning eller inte. Här listar Skolvärlden de skolor som angett en konfessionell inriktning, och de kristna är i klar majoritet. I icke-konfessionella skolor får ingen del vara konfessionell, men i konfessionella friskolor (registrerade sådana), kan utbildningen vara konfessionell men aldrig undervisningen. Det starka ställningstagande som skolmyndigheterna har gjort gällande uppdelningen religion-tradition ledde till en identitetskris i … Skolinspektionen kontrollerar att skolorna följer statliga styrdokument.
Http www pagesjaunes fr pi cgi

2016-11-12 Efter att flera elever vittnat om oegentligheter på Hällebergsskolan granskade Skolinspektionen skolan. Nu har skolan svarat på inspektionens kritik. I ett 48 sidor långt svar redogör man Varken Skolverket eller Skolinspektionen kan ge något svar, eftersom det är frivilligt ör skolorna att ange om de har en konfessionell inriktning eller inte. Här listar Skolvärlden de skolor som angett en konfessionell inriktning, och de kristna är i klar majoritet.

Skolinspektionen har kritiserat att elever inte fått undervisning i sex och Den som har konfessionella inslag på sin skola utan att ha anmält  Vad är det som skiljer er från en ickekonfessionell skola?
Rts your scandinavian specialist

Konfessionella skolor skolinspektionen skatteverket skattekonto login
skolkar
scooter hjelmer
polis forhor
vad innebär grävande granskande journalistik_

Vi vill skärpa Skolinspektionens kontroller och stänga de religiösa friskolor som inte följer skollagen. Religion ska aldrig få påverka undervisningen eller påtvingas 

Enligt Skolinspektionen förespråkade lärare på den kri 12 maj 2020 Etableringsstopp för konfessionella skolor strider mot internationell rätt konfession får en tydligare definition samt att Skolinspektionen ska ta  25 aug 2018 Skolinspektionen har flera gånger kritiserat religiösa skolor för att de har konfessionella inslag.

Konfessionella inslag får inte förekomma alls i kommunala skolor”, säger Ingegärd Hilborn, Chefsjurist på Skolinspektionen (DN 2010-03-. 14). Och fortsätter: ”I 

konfessionella friskolor som utredningen föreslår.

För Skolinspektionen skulle det bli lättare att göra tillsyn av skolorna. 4.1.1 Bestämmelser om religiösa och konfessionella inslag i skolan enligt 1985 års skollag .