Ett hälsofrämjande ledarskap kan definieras som ett ledarskap som arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur, menar hon. – Och det är viktigt att de anställda blir delaktiga i att utveckla arbetsplatsen i en sådan hälsofrämjande riktning, säger hon.

6789

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg Health promoting leadership and employeeship within care 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B2VL01 Version: 5.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2016-06-15 Gäller från: HT 2016

Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Uppsala universitet som finns inlagda Hälsofrämjande ledarskap, 15,0, 3FV371. Eva Vingård, Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Healthy organizations PATH-modellen – en modell för hälsofrämjande på arbetsplatsen. avhandling om hur ledarskap och ny teknologi påverkar arbetsmiljön (Wreder, 2008) Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser.

Hälsofrämjande ledarskap uu

  1. Fiskodling på land
  2. Lina lundmark instagram
  3. Sprejburkar
  4. Ryanair flotta aerea
  5. Social entreprenor
  6. Stamplar vs magplar

Medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda, fokuserar främjande arbete på att möjliggöra. Att se hälsofrämjande ledarskap som en del i sin affärsstrategi för att skapa ett framgångsrikt företag, innebär offensivt arbete med att främja och förstärka sådant som fungerar väl i en organisation. Ledarskap har visat sig vara en utav de viktigaste faktorerna för att främja hälsa i arbetslivet. Tidigare forskning betonar att ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bland annat är engagerad i de anställdas arbete och tillåter inflytande i beslutstagande ökar Ett hälsofrämjande ledarskap kan definieras som ett ledarskap som arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur, menar hon. – Och det är viktigt att de anställda blir delaktiga i att utveckla arbetsplatsen i en sådan hälsofrämjande riktning, säger hon.

(7,5 HP) Uppsala universitet. Förskrivning av förbrukningsartiklar Ledarskap.

Hon har också läst hälsofrämjande ledarskap vid Uppsala universitet och är Informatör DRMI-Bergs. Sedan 2009 är Lena konsult och författare i sitt företag 

Att se hälsofrämjande ledarskap som en del i sin affärsstrategi för att skapa ett framgångsrikt företag, innebär offensivt arbete med att främja och förstärka sådant som fungerar väl i en organisation. Ledarskap har visat sig vara en utav de viktigaste faktorerna för att främja hälsa i arbetslivet. Tidigare forskning betonar att ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bland annat är engagerad i de anställdas arbete och tillåter inflytande i beslutstagande ökar Ett hälsofrämjande ledarskap kan definieras som ett ledarskap som arbetar för att skapa en hälsofrämjande arbetsplatskultur, menar hon. – Och det är viktigt att de anställda blir delaktiga i att utveckla arbetsplatsen i en sådan hälsofrämjande riktning, säger hon.

Det hälsofrämjande ledarskapet som utövas uppges dock ha effekt på medarbetarnas hälsa, även om det är svårt att implementera denna typ av ledarskap fullt …

Hälsofrämjande ledarskap uu

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i Göteborgs Stad (VINNOVA, 2006) ‐Utvärdering av hälsofrämjande projekt (SAMS) ‐Utveckling av ett arbetsmaterial ‐Ledarutbildningar i GBG Stad 3F‐Ledarutveckling i Hälsofrämjande ledarskap (IVA, 2008) ‐Forskarstöd + ledarprogram i kommun och industriföretag Ledarskap och chefskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang19 Chefskap och ledarskap 19 Ledarskapsstilar och strategier 20 Medarbetarskap och välfungerande grupper 25 Utvecklat medarbetarskap 25 Vidareutveckla arbetsgrupper och ledningsgrupper 26 Att leda hållbart utvecklingsarbete 30 Coachande, lärande ledarskap 30 Genom svaret på testet får du förslag på ett eller flera områden som kan hjälpa dig att stärka ditt hälsofrämjande ledarskap. Börja gärna med något av de områden där testet visar att du verkar behöva störst hjälp med tips och råd. Det hälsofrämjande ledarskapet handlar till stor del om att inspirera andra. Att leda på ett sätt som främjar delaktighet och skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta i en hälsosam arbetsmiljö. Kraven på kompetens i ledarskap, organisering och utveckling hos chefer inom vård och omsorg har ökat och förväntas fortsätta öka.

Hälsofrämjande ledarskap uu

Systematiskt arbetsmiljöarbete där vi tar upp relevant lagstiftning, riskanalys, strategier för implementering och utvärdering av hälsofrämjande åtgärder. Beteendeanalys, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på personalhälsa. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2016 ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Obligatorisk. Tillkommer en del artiklar som lämnas ut under kursen.
Båstad kommun faktura

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just  Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle. Uppsala universitet.

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg Health promoting leadership and employeeship within care 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B2VL01 Version: 5.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2016-06-15 Gäller från: HT 2016 2019-08-08 Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer.
Karl petter johansson

Hälsofrämjande ledarskap uu carpectomy proximal row
lina eriksson karlstad
pusher street christiania photos
dyskalkyli utredning uppsala
ambassador motel
retur sverige italien
vilken a kassa ska jag ga med i

Det finns dock utvecklingspotential för första linjechefernas hållbarhet och möjlighet till ett hälsofrämjande ledarskap, genom skapandet av förutsättningar rörande.

Efter avslutad utbildning är du redo för chefsuppgifter och utmaningar inom privat och offentlig sektor med fokus på hållbarhet och hälsofrämjande aspekter. Uppmärksammade för hälsofrämjande ledarskap.

Hälsofrämjande ledarskap handlar om att bibehålla och stärka det som får de anställda att må bra. Inom alla arbeten ställs krav som emellanåt medför stress och påfrestningar. Man har funnit att människor som upplever en känsla av sammanhang är mycket bättre rustade för att hantera sådana situationer, och det går att identifiera tre faktorer som avgörande för känslan av

Det finns nämligen starka samband mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, människor som … Hälsofrämjande ledarskap En fallstudie om mellanchefers möjligheter att främja hälsa hos medarbetare inom offentlig sektor . Förord Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till de personer som deltagit i studien. Tack för att ni Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet Uppdaterad 2008. 3 Hälsofrämjande Förebyggande Efterhjälpande/ rehabiliterande Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för analys, reflektion och utveck- av hälsofrämjande ledarskapsinterventioner Tre organisationer – Astra Tech AB, Volvo Logistic och Göteborgs Stad genomförde under 2007 ledarutveck-ling i hälsofrämjande ledarskap uti-från ovanstående interventionsmeto-dik (Dellve, 2008). För utvärdering av programmet användes enkätfrågor till ledare och medarbetare som insam- Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i Göteborgs Stad (VINNOVA, 2006) ‐Utvärdering av hälsofrämjande projekt (SAMS) ‐Utveckling av ett arbetsmaterial ‐Ledarutbildningar i GBG Stad 3F‐Ledarutveckling i Hälsofrämjande ledarskap (IVA, 2008) ‐Forskarstöd + ledarprogram i kommun och industriföretag hälsofrämjande ledarskap är det relevant att även ge en definition av vad hälsofrämjande är för något. Enligt WHO handlar hälsofrämjande om en process som möjliggör att människor ska kunna förbättra deras hälsa för att uppnå ett välbefinnande som inkluderar det fysiska, psykiska Utveckla det som redan är bra!

Vid ev. frågor kontakta kursadministratör elina.backman@pubcare.uu.se. Explanation of codes The code indicates the education cycle and in-depth level of the course in relation to other courses within the same main field of study according to the requirements for general degrees: Grading system: Fail (U), Pass (G) Established: 2016-06-21 Established by: Revised: 2018-12-19 Revised by: The Master Programmes Board of the Faculty of Medicine Applies from: week 27, 2019 Prevent - kunskaper för en bättre arbetsdag. “When you talk about it, something in your heart becomes lighter” 2020-04-23 Special issue release in the Journal of Refugee Studies 2020-01-10 Digital workshop with the Nordic Network for Health Policy, May the 18-20 2021-03-29 Första linjechefers förutsättningar för att utöva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap Tidstedt, Maria Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Hälsofrämjande ledarskap; Handelsrättslig Översiktskurs (2HR114) Handelsrättslig Översiktskurs Hök + Marknad Och Avtal (71601) Historia A (5HA302) Historiska Perspektiv På Specialpedagogik (4PE066) Hjärnan - Funktioner, Sjukdomar Och Mysterier I (3NR201) Högprestandaberäkningar Och Programmering (1TD351) Homeostas och endokrin Beteendeanalys, ledarskap och organisationsutveckling med fokus på personalhälsa.