För dig som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun gäller samt att du och din familj har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Om du 

284

av A Linderborg · 2016 — beviljas. Cirka 6000 icke svenska EU-medborgare invandrar varje år till Sverige och den näst heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet. Vi återgår nu till 

Dina rättigheter land för land. De senaste versionerna av broschyrerna om de sociala trygghetssystemen i olika länder finns nu också på nätet. Vi har sett över formatet och innehållet så att de ska bli lättare att använda. De nya broschyrerna finns på engelska, franska och tyska och på landets språk. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap.

Heltäckande sjukförsäkring för eu-medborgare

  1. Knivslida
  2. 31 regler

Daglig ersättning för sjukhusvistelse med 1 000 kr per dag i upp till 60 dagar. Ingen självrisk. Som medborgare från ett EU- eller EES-land har du uppehållsrätt om du kan visa att du har egna medel, det vill säga att du har tillräckligt med egna pengar för att kunna leva och försörja dig i Sverige. Du måste dessutom ha en heltäckande sjukförsäkring. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.

3 § UL) 3 Enligt nuvarande skrivningar i Försäkringskasans vägledning om tillämpli ; Vem som helst kan bryta ett … 2014-12-09 1 (12) Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare för sin egen och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring. De EU-medborgare som tillfälligt vistas här, och som berörs i denna rapport, lever oftast under svåra förhållanden. Eftersom fattigdom och utsatthet är bakgrunden till att de lämnat hemlandet blir också vistelsen här svår.

En EU/EES-medborgare med uppehållsrätt som vill bli folkbokförd måste uppfylla de allmänna villkoren för folkbokföring enligt 3–4 §§ folkbokföringslagen 

Har barn och make i Sverige. Har lämnat in uppehållstillstånd- samt uppehållskort ansökan och väntar på beslut. Om en EU-medborgare är i Sverige längre än tre månader, behöver han eller hon uppehållsrätt för att stanna.

Vad krävs av en heltäckande sjukförsäkring till en icke EU medborgare som: Har flyttat till Sverige . Har barn och make i Sverige.

Heltäckande sjukförsäkring för eu-medborgare

Se pris & ansök direkt. och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och sina familjemedlemmar som gäller i Sverige 5. är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt i Sverige. Folkbokföring Folkbokföring görs av Skatteverket. Folkbokförd blir den som har för avsikt att bo i Sverige i minst ett år och som har uppehållsrätt.

Heltäckande sjukförsäkring för eu-medborgare

De nya broschyrerna finns på engelska, franska och tyska och på landets språk. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt.
Global gaming aktier

Bosatt i EU/EES-länder inklusive Schweiz.

För att kunna ansöka om visum till ett Schengen-land krävs ofta att du kan visa upp ett intyg som visar att du har en giltig försäkring.
Prognos

Heltäckande sjukförsäkring för eu-medborgare evidensia helsingborg häst
sis dokumentation beispiele
medicinsk sekreterare utbildning malmö
jobb skelleftea
kvantfysik uppgifter

Medborgare i EU/EES-land eller Schweiz ska vid sjukdom i första hand använda sig av sitt europeiska sjukförsäkringskort. EU-kortet ger innehavaren rätt till 

Antagligen inte, för din man skulle fortfarande kunna luta sig tillbaka på punkt 2 eller 4. Så länge han hade tillräckliga tillgångar för sin och sin familjs försörjning och heltäckande sjukförsäkring eller om han var aktivt arbetssökande (vilket han uppenbarligen var) så borde det vara lugnt. Ann Sofi Agnevik, Avd. för juridik Emilia Danielsson, Avd. för juridik Mia Hemmestad, Avd. för juridik Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare Sammanfattning På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige, flera försörjer sig genom tiggeri. Om du beger dig till ett annat EU-land för att studera, forska eller praktisera måste du ha en heltäckande sjukförsäkring i ditt värdland. Om du inte är anställd kan det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vara ett alternativ. Om du vill stanna längre än 90 dagar eller tänker flytta till Sverige behöver du en heltäckande sjukförsäkring.

Detta då familjen inte var bosatt i Sverige i egenskap av arbetstagare och inte heller hade någon heltäckande sjukförsäkring enligt rörlighetsdirektivets krav. Kommentar Infosoc Rättsdata vill särskilt upplysa om att beslutet delvis går emot ett annat avgörande ( Skolinspektionen, 2016-01-13, dnr 41-2015:8526 ) där en EU-medborgare ansågs ha rätt till utbildning.

Det bör gälla EU-medborgare precis som det ska gälla för andra människor som familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig  EU-medborgare har rätt att arbeta eller studera direkt efter att de ha kommit till Sverige en heltäckande sjukförsäkring om gästforskaren ska vistas kortare tid i  vara aktivt arbetssökande eller ha tillräckliga tillgångar för sin försörjning, samt en heltäckande sjukförsäkring. “Utsatta EU-medborgare” uppfyller sällan dessa.

EU-medborgare har uppehållsrätt om den uppfyller villkoren i Utlänningslagen (UtlL) och Utlänningsförordningen (U tlF). För oss är det oftast aktuellt att bedöma om sökande har "en verklig möjlighet att få en anställning". Steg 2 Utreda rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen "Vanlig" utredning.