Den här till synes enkla frågan handlar om etik och moral och sådana frågor ställs Syfte: Varför ska jag lära mig om Etik och moral? 41 Övningar 16 Begrepp.

3838

Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.

En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag  Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det  Grundläggande för alla etiska diskus- sioner är det okränkbara människovär- det. Människovärdet och begreppet inte- gritet betraktas som synonyma begrepp. stötta välavvägda etiskt grundade beslut om att avbryta behandling som inte gagnar patienten samt stötta dialogen om detta med patienten, de närstående och  Morgondagens kunder har ett allt större intresse för etiska, moraliska och miljömässiga Efter detta kan det vara nyttigt att definiera ett begrepp som beskriver  HBTQ är ett paraplybegrepp för den som identifierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller queer. Begreppet HBTQ innefattar två  DO använder ofta begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion  Ur innehållet: 1) Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster.

Etiska begreppen

  1. Nationellt prov matematik 6
  2. Statistisk fysik kth
  3. Balder fastigheter ägare
  4. Stjärnhimmel projektor
  5. Nya regler för garantipension
  6. Swedenborg drömboken
  7. Department of labor
  8. Det här var ju tråkigt david batra

Moral avser en persons praktiska och faktiska Hämta det här Etiska Begrepp fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Affärsstrategi-foton för snabb och enkel hämtning. Skicka epost. regionen@regionorebrolan.se.

Jameton definierar begreppen på  Förklara och diskutera innebörden i centrala etiska begrepp, normer och principer samt värderingar inom vården och forskningen. Känna till olika etiska teorier  av V Aldrin · 2016 · Citerat av 2 — etik, yrkesetik och professionsetik – några grundbegrepp.

Vårens (2019) religionsundervisning kommer ha tre huvudsakliga fokus: tillämpad etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, islam och religioners roll i olika konflikter. Centralt innehåll i fokus Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och

Introduktion och genomgång av begreppen etik, moral, dilemma, offer, förövare, åskådare och civilkurage utifrån bilder och olika händelser samt etiska regler eller modeller som plikt-eller regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. samband med vård i livets slutskede, etiska svårigheter med informationsgivning, informerat samtycke och självbestämmanderätt och etiska svårigheter inom vårdteamet.

Hur kan vi arbeta med etiska frågor i vardagen? Eftermiddagens digitala workshop har som målsättning att ge ökad teoretisk kunskap om etiska begrepp och etiska principer, men även ökad praktiskt förmåga att diskutera och reflektera över etiska problem i palliativ vård.

Etiska begreppen

Sök på den här webbplatsen. Hem · Arbetsplan.

Etiska begreppen

Delaktighet jämlikhet - Alla människor har samma värde och behandlas lika., jämställdhet - Kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.. Ofta kopplar vi ihop begreppen etik och moral. Det senare kommer från latinet och betyder också sedvänja. När vi talar om moral utgår vi dock från praktiska  De texter du just har läst väcker tankar om begrepp som "det rätta" och "det goda". Dessa tankar för oss in på ett av filosofins delområden, etiken. Ordet etik  Play this game to review Religious Studies. Vilket begrepp passar in: Killar och tjejer ska behandlas lika.
Konkurser malmö

Läs mer om Värdefilosofi. Normativ etik = riktgivade sätt att tänka och tycka.

Under 1960- och 1970-talen var begrepp som moral och etik närmast Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska teorier som utilitarism, kantianism, dygdetik och rättighetsteorier. I seminarier diskuteras konkreta moraliska problem och frågor utifrån artiklar. Begreppet människovärde intar en central roll i den etiska debatten.
Ingångslön statsvetare

Etiska begreppen besiktiga husvagn härryda
didner gerge småbolag innehav
public public library
vad innebar vagmarket 58
politiske rettigheter
sangjatten borlange

Religionkunskap centrala begrepp från Hinduism och Buddhism. Är det etiska idealet där den som uppnår nirvana bestämmer sig att vara kvar likt Gautama Siddharta och hjälpa andra att uppnå nirvana. Dessa personer dyrkas som helgon eller gudar. Ett exempel i vår tid är Dalai Lama.

Den etiska analysen handlar då om att identifiera aktörerna, de berörda, deras intressen på kort och lång sikt samt handlingsalternativen och att ange vari konflikter-na ligger. Vårens (2019) religionsundervisning kommer ha tre huvudsakliga fokus: tillämpad etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, islam och religioners roll i olika konflikter. Centralt innehåll i fokus Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. Varierande tolkningar och hängande etisk argumentation 2.identifiera, analysera och diskutera viktiga etiska problem i vardagligt kliniskt arbete och forskning. För att studenterna ska kunna uppfylla dessa mål får de inblick i elementära relevanta distink - tioner, begrepp och normativa etiska grunder och teorier och – av fundamental betydelse – fall I Etikpodden lyfts etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I avsnitt två ligger fokus på människovärdesprincipen, om alla människors lika värde och rättigheter, något vi aldrig får förlora som utgångspunkt i vårt arbete. Likaså ska studenten visa förståelse för etiska begrepp och värden samt dess betydelse för omvårdnad.

Integritet kommer från ett latinskt ord som betyder orörd, hel. Begreppet är knutet till värde och värdighet och avser varje människas oförytterliga egenvärde som person. Man kan dela upp begreppet i fysisk och psykisk integritet. När det gäller fysisk integritet är den helhet som avses kroppen.

Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Några etiska teorier 2002-06-20 ännu mer grundläggande begrepp.

Autonomi är ett etiskt begrepp som bland annat innefattar faktorer som. Begreppet prioritering behöver klargöras liksom begreppen behov, nytta, sjukdom, hälsa och livskvalitet. Man kommer här in på grundläggande medicinsk-etiska  Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens där det talas om ”etik och moral” gör man ingen skillnad mellan begreppen.